Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Przy szkole działa Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Jest to bezpłatna forma pomocy dla dzieci, u których stwierdzono  deficyty rozwojowe. Specjaliści tworzący zespół projektują działania stymulujące i wspomagające funkcjonowanie dziecka w wieku od 0. do 7. r. życia dając mu szansę na sukces edukacyjny w przyszłości.
Warunkiem skierowania dziecka na zajęcia jest opinia Poradni Psychologiczno– Pedagogicznej o potrzebie organizacji zajęć wwrd.

wwrdbrzeziny.pl