WOKRO BRZEZINY

W ofercie Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Brzezinach znajduje się kompleksowe wsparcie dla dzieci od narodzin do rozpoczęcia nauki w szkole oraz ich rodzin. To działanie odbywa się…