Kontakt

Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Brzezinach

ul. Konstytucji 3 Maja 5

95-060 Brzeziny

pzsipo@pzsipo-brzeziny.pl

tel. 46-874-37-22