1 września 2020 r. Zespół Szkół Specjalnych w Brzezinach zmienił nazwę na Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Brzezinach.

W nowej strukturze PZSiPO znajdują się:

– ośmioletnia szkoła podstawowa specjalna z oddziałami przedszkolnymi,

– trzyletnia szkoła specjalna przysposabiająca do pracy.

W ofercie znajdują się również:

– zespoły rewalidacyjno– wychowawcze,

– wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Nowością edukacyjną Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Brzezinach są również oddziały przedszkolne.

Ta propozycja skierowana jest do dzieci w wieku od 3 r. życia z różnymi rodzajami niepełnosprawności, również z niepełnosprawnościami sprzężonymi, a także z autyzmem.
Oddziały przedszkolne realizują podstawę  programową wychowania przedszkolnego. 
Edukacja odbywa się w grupach do 5 dzieci. 
Zajęcia prowadzone są metodami tradycyjnymi i innowacyjnymi. 
Wśród nich szczególnie polecana jest metoda czytania uczestniczącego, ścieżki sensoryczne, pedagogika zabawy. 
Dysponujemy placem zabaw, salą doświadczania świata, pracownią integracji sensorycznej, terapii pedagogicznej i logopedii.

Ponadto Szkoła Podstawowa Specjalna w Brzezinach pełni rolę

Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno– Rehabilitacyjno– Opiekuńczego.

Szkoły wchodzące w skład PZSiPO pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 7.45 – 16.25

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15 – 14.15