Samorząd Uczniowski 

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2020/2021

Rada Starszych 

Przewodnicząca – Agnieszka Rawicka

Wiceprzewodniczący – Patryk Motyl

Sekretarz – Natalia Fijałkowska

Skarbnicy – Jakub Skwarka, Robert Kozłowski

Koordynator działań – Sebastian Religa

Przedstawiciel SU – Jakub Stasiak