Krótka historia…

Stowarzyszenie “INNI” – Inicjatywa na Rzecz Niepełnosprawnych Intelektualnie – powstało w 2013 r. Jego pomysłodawcą była obecna Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Brzezinach P. Aleksandra Gumola. Stowarzyszenie ma na celu integrowanie środowiska lokalnego ze społecznością osób niepełnosprawnych intelektualnie. Kluczowym działaniem INNYch są coroczne Marsze Godności organizowane w ramach Dnia Osoby z Niepełnosprawnoscią Intelektualną. Tradycyjnie wydarzenie odbywa się na przełomie maja i czerwca. Uczestniczą w nim władze lokalne, przedstawiciele placówek pomocowych, społeczność domów opieki, szkół, przedszkoli, warsztatów terapii zajęciowej oraz mieszkańcy Brzezin. Obecnie funkcję prezesa stowarzyszenia pełni P. Teresa Dubilas.

Projekty i zadania realizowane przez Stowarzyszenie INNI:

Rok 2013 –   „Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną 2013”; wspieranie realizacji zadania publicznego przez  Powiat Brzeziński,

Rok 2014 –  „Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną 2014”; wspieranie realizacji zadania publicznego przez  Powiat Brzeziński,

Rok 2014 –   „Czas dla Nas”, wspieranie realizacji zadania publicznego przez Miasto Brzeziny,

Rok 2015 – „Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną 2015”; wspieranie realizacji zadania publicznego przez  Powiat Brzeziński,

Rok 2015 –  „Rozwijamy skrzydła”, wspieranie realizacji zadania publicznego przez Miasto Brzeziny,

Rok 2016 –  „Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną 2016”; wspieranie realizacji zadania publicznego   przez  Powiat Brzeziński,

Rok 2016 –  „Inny nie znaczy gorszy”, wspieranie realizacji zadania publicznego przez Miasto Brzeziny,

Rok 2017 –  „Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną 2017”; wspieranie realizacji zadania publicznego   przez  Powiat Brzeziński,

Rok 2017 –  „Teraz My”, wspieranie realizacji zadania publicznego przez Miasto Brzeziny,

Rok 2018 –  „My Aktywni”, wspieranie realizacji zadania publicznego przez Miasto Brzeziny,

Rok 2018 –  „Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną 2018”; wspieranie realizacji zadania publicznego   przez  Powiat Brzeziński,

Rok 2018 – „Wędrujemy śladami Żołnierzy Wyklętych” , wspieranie realizacji zadania publicznego   przez MON,

Rok 2018 – „W hołdzie Żołnierzom Niepodległej”, wspieranie realizacji zadania publicznego   przez MON,

Rok 2019 – „Ukierunkowani na cel – dobrzy, lepsi, najlepsi”, wspieranie realizacji zadania publicznego przez Miasto Brzeziny,

Rok 2019 –  „Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną 2019”; wspieranie realizacji zadania publicznego   przez  Powiat Brzeziński,

Rok 2019 – „Bo wolność krzyżami się mierzy …” – Pamiętamy…;  wspieranie realizacji zadania publicznego   przez MON,

Rok 2020 –  „Ciekawi i aktywni”; wspieranie realizacji zadania publicznego   przez  Miasto Brzeziny,

Rok 2021 –

1.Rodzaj zadania publicznego: Tworzenie warunków dla prowadzenia orkiestr i chórów oraz innych zespołów muzycznych, wokalnych i wokalno-muzycznych.

Tytuł – „My Szaleni!”

2. Rodzaj zadania publicznego: Współdziałanie w zakresie organizowania czasu wolnego dla  dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych.

Tytuł – „Chcemy więcej, lepiej, sprawniej!”