Oferta edukacyjna

Jesteśmy z Państwem już od ponad 50 lat!

Prowadzimy kompleksowe usługi w zakresie edukacji i rewalidacji osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi, a także z autyzmem, zespołem Aspergera i afazją od urodzenia dziecka, aż po kształcenie ponadpodstawowe.

Kształcimy uczniów w:

ośmioklasowej szkole podstawowej

ponadpodstawowej szkole przysposabiającej do pracy.

Prowadzimy przedszkole specjalne dla dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności, także z autyzmem.

Naukę w szkole zapewniamy również osobom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim w zespołach rewalidacyjno-wychowawczych.

W naszej ofercie znajduje się także wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Nasza szkoła dysponuje pracowniami:
artystyczną,
informatyczną,
szycia i dekoratorstwa,
gospodarstwa domowego,
integracji sensorycznej,
korekcyjno – kompensacyjną,
logopedyczną.

Mamy:
bibliotekę,
świetlicę,
salę doświadczania świata,
salę rekreacyjno – sportową.

Nasi uczniowie korzystają z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych. Latem korzystamy z urządzeń do zabawy na świeżym powietrzu, ponieważ mamy własny placyk Radosnej Szkoły!

W pracy edukacyjnej i terapeutycznej wykorzystujemy metody:
dobrego startu,
ruchu rozwijającego W. Sherborne,
programy aktywności Knillów,
stymulację polisensoryczną,
metodę Alicji Affolter,
Marii Montessori,
integrację sensoryczną,
metody problemowe,
cztery drogi uczenia się,
growth play system,
indywidualne plany aktywności,
metody komunikacji alternatywnej,
metodę projektu
trening umiejętności społecznych
terapię ręki.

Pomoce dydaktyczne dobieramy do indywidualnych potrzeb dziecka, a każdy uczeń pracuje na materiale dostosowanym do jego możliwości. Dysponujemy przy tym niepowtarzalnym zbiorem kart pracy indywidualnej własnego autorstwa.

Naczelną zasadą organizacji edukacji specjalnej jest dwutorowość. Równocześnie z obowiązkowymi zajęciami dydaktycznymi prowadzonymi w małych 4-6 osobowych klasach, odbywa się wszechstronna terapia każdego dziecka. Każdy uczeń i przedszkolak uczestniczy w opracowanym tylko dla niego programie zajęć rewalidacji indywidualnej, gdzie zajmują się nim specjaliści. Wymiar godzin takiej dodatkowej pracy to 10 godzin tygodniowo.

W naszym zespole pracują:
oligofrenopedagodzy,
tyflopedagog,
psycholog,
fizjoterapeuta,
terapeuci zajęć korekcyjno – kompensacyjnych,
logopedzi,
biblioterapeuta,
arteterapeuta,
muzykoterapeuta,
instruktor gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej,
socjoterapeuta,
terapeuta integracji sensorycznej,
terapeuta autyzmu.

Stale się dokształcamy, zdobywamy nowe doświadczenia, dzielimy się wiedzą z innymi.

Jesteśmy dla Państwa!