Oddziały przedszkolne

Ta propozycja skierowana jest do dzieci w wieku od 3 r. życia z różnymi rodzajami niepełnosprawności, również z niepełnosprawnościami sprzężonymi, a także z autyzmem, z zespołem Aspergera i afazją.
Oddziały przedszkolne realizują podstawę  programową wychowania przedszkolnego, zalecenia zawarte w orzeczeniu, zajęcia specjalistyczne i inne wynikające z potrzeb dziecka.  Edukacja odbywa się w grupach do 5 dzieci. Zajęcia prowadzone są metodami tradycyjnymi i innowacyjnymi. Dysponujemy placem zabaw, salą doświadczania świata, pracownią integracji sensorycznej, terapii pedagogicznej i logopedii. Nasze przedszkolaki mogą kontynuować naukę w szkole podstawowej, która również działa w PZSiPO w Brzezinach. Ma to ogromne znaczenie dla rozwoju dziecka z niepełnosprawnością, gdyż zapewnia mu ciągłość edukacji w jednym znanym i zapewniającym poczucie bezpieczeństwa miejscu pod okiem tych samych specjalistów, którzy mogą bez przeszkód kontynuować wskazaną terapię na kolejnym etapie edukacyjnym. 

Dzieci w basenie z piłeczkami
Dzieci jedzą pączki
Chłopiec bawi sie na dywanie z królikiem