Rada Rodziców 2021/2022

Przewodnicząca – Ewa Manista

W – ce Przewodnicząca – Anna Kacprzyk

Skarbnik – Agnieszka Staszczyk

Komisja Rewizyjna

Sylwia Kowalczyk

Alicja Fijałkowska