Innowacje

2020/2021

Innowacja plastyczna realizowana w szkole podstawowej “Chłonę, odkrywam, przeżywam, tworzę”

Innowacja muzyczna realizowana w szkole podstawowej “Wnikam, kontempluję, eksploruję, jestem”

Innowacja informatyczna “TIK-amy razem…”