Nasze Ekopracownie’ 2023 – WFOŚiGW w Łodzi – relacje

29.03.2024 – Ruszyły pierwsze prace w Ekopracowni!
https://www.facebook.com/media/set/edit/a.764306402341666

22.05.2024 – Mamy nową Ekopracownię!
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.818854106886895&type=3

27.05.2024 – Spotkania z naturą: “Wiosna w lesie i na leśnej polanie”, wyprawa terenowa
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.820671063371866&type=3

28.05.2024 – Eko Studio: “Zróbmy dobry klimat!”- prezentacja
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.821359783302994&type=3

28.05.2024 – Lekcje w Ekopracowni – klasy E, J, L
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.825101419595497&type=3

29.05.2024 – Lekcje w Ekopracowni – klasa H
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.821911809914458&type=3

29.05.2024 – Lekcje w Ekopracowni – edukacja wczesnoszkolna
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.822566853182287&type=3

30.05.2024 – Lekcje w Ekopracowni – klasy Fi K
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100062869395181&set=a.822570926515213

3.06.2024 – Lekcje w Ekopracowni – klasy E, J, L
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.825106356261670&type=3

6.06.2024 – Lekcje w Ekopracowni – klasa H
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.825106356261670&type=3

7.06.2024 – Spotkania z naturą: “Łąka czy polana?”, wyprawa terenowa
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.827657336006572&type=3

7.06.2024 – Klub Małych Odkrywców- wyprawa terenowa 1.
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.828102682628704&type=3

11.06.2024 – Lekcje w Ekopracowni – klasa K
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100062869395181&set=a.829850549120584

14.06.2024 – Lekcje w Ekopracowni – klasa H
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.832505678855071&type=3