POZNAJ POLSKĘ – PRZEDSIĘWZIĘCIE MEiN’ 2021- WYCIECZKA DO GNIEZNA

W ramach Przedsięwzięcia MEiN p.n.: „Poznaj Polskę”, do którego przystąpiła Szkoła Podstawowa Specjalna w Brzezinach, uczniowie PZSiPO uczestniczyli w dniu 5 listopada 2021 r. w niezwykle interesującej jednodniowej wycieczce do Gniezna i Kórnika. W programie zwiedzania znalazły się punkty:
– Katedra Gnieźnieńska,
– Drzwi Gnieźnieńskie,
– Podziemia Katedry Gnieźnieńskiej,
– Muzeum Archidiecezjalne przy Katedrze Gnieźnieńskiej
– Stare Miasto w Gnieźnie,
– Zamek w Kórniku.
Wycieczka urozmaiciła zajęcia lekcyjne, a nauka nabrała praktycznego wymiaru. Uczniowie odkrywali ślady historii w miejscach związanych z powstaniem Państwa Polskiego oraz poznali postać Św. Wojciecha i Kardynała Stefana Wyszyńskiego, wybitnych osób zasłużonych dla naszej Ojczyzny.
Wycieczka odbyła się dzięki dofinansowaniu przyznanemu przez MEiN w formie dotacji celowej.