Tradycyjny sad – budujemy zespół projektowy

Za nami pierwsze „robocze spotkanie” i pierwsze zadanie, czyli budowanie zespołu! Na pierwszym, spotkaniu spośród zainteresowanych tematem uczniów, zostali wyłonieni najbardziej zaangażowani w działania ekologiczne. I tak, w skład zespołu konkursowego weszli: czterej chłopcy z klasy VII i VIII szkoły podstawowej oraz dwie dziewczynki i czterech chłopaków z klasy I i II szkoły przysposabiającej do pracy. Powstała silna, międzyszkolna ekodrużyna zainteresowana założeniem ekosadu. Uczniowie zapoznali się z ideą projektu oraz zadaniami konkursowymi na poszczególnych etapach. W toku „burzy mózgów” zrodziła się nazwa zespołu.

Zespół o nazwie „Drużyna Książęcej” to dziesięcioro uczniów oraz opiekun – p.Mariola Tyralska. Liderem ekodrużyny został Mateusz. Pozostali członkowie pełnią następujące role:

Agnieszka – sekretarz I

Patryk F. – sekretarz II

Natalia – kronikarz

Jakub S. – informatyk

Jakub P. – reporter I

Sebastian – reporter II

Wiktor – artysta

Patryk M. – menedżer

Robert – logistyk