Tradycyjny sad – “Kuszenie jabłkiem”

Za nami pierwsza część drugiego zadania I etapu konkursu „Tradycyjny sad”, czyli przeprowadzenie przez opiekuna zespołu – panią Mariolę Tyralską zajęć dotyczących znaczenia restytucji starych odmian drzew owocowych. Lekcje z wykorzystaniem scenariusza „Kuszenie „starym” jabłkiem” zostały przeprowadzone w trzech zespołach edukacyjno-terapeutycznych E, H i I. Na zajęciach nauczyciel wyjaśnił wagę rodzimej różnorodności biologicznej i narodowego dziedzictwa kulturowego. Przedstawił argumenty potwierdzające  potrzebę utrzymania tradycyjnych odmian drzew owocowych. Uczniowie mieli możliwość wielozmysłowego porównywania różnych gatunków jabłek, zestawiania cech pierwotnych jabłek z jabłkami hodowanymi współcześnie, odszyfrowywania nazw tradycyjnych odmian, tworzenia katalogu „starych” jabłek . Kosztowania i porównywania  różnych produktów spożywczych, w których wykorzystane  zostały smaki jabłek i wiśni.
Zrozumieli, że warto ocalić tradycyjne odmiany od zapomnienia i sadzić jako pamiątkę dawnych czasów i lokalnych tradycji.
Uczniowie otrzymali zdanie domowe, polegające na przeprowadzeniu wywiadu z dorosłymi osobami i dowiedzeniu się jakie odmiany jabłek pamiętają, jak smakowały jabłka ich dzieciństwa i jakie robiono z nich przetwory.