Tradycyjny sad – plan i kosztorys minisadu

Kluczowym elementem trzeciego zadania w Projekcie „Tradycyjny sad” jest stworzenie planu minisadu i wstępnego kosztorysu. I do tego zdania „Drużyna Książęcej” przystąpiła z zapałem. Zakładając minisad kierowaliśmy się w doborze odmian listą odmian rekomendowanych w Projekcie, dlatego spośród drzew wiśni starych odmian wybraliśmy: Szklankę Wielką i Gubeńską.

Drzewa będą posadzone w formie ciągu wzdłuż dłuższego boku wąskiego prostokąta. Wybraliśmy odmiany, które owocują już w czerwcu, abyśmy mogli wykorzystać je w pracowni gospodarstwa domowego, do przygotowywania kompotów, ciast i innych przysmaków z ich udziałem. W celu zapewnienia drzewom wiśni odpowiedniego towarzystwa zasiejemy łąkę kwietną z dominacją roślin nektarodajnych i pyłkodajnych. Zapewnimy też naszym drzewom wiśni ochronę w postaci palisady.