Tradycyjny sad – spotkanie z pierwszym ekspertem

Pierwszym ekspertem w dziedzinie ekologicznych upraw, zaproszonym do współpracy z zespołem ekosadowników była pani Agnieszka Zielińska, która na swojej działce, z wykorzystaniem metod naturalnych, pielęgnuje szklanki, sokówki i łutówki. Pani Agnieszka podzieliła się z „Drużyną Książęcej” swoim doświadczeniem i przeprowadziła świetne zajęcia wprowadzające w ekosadownictwo. Wyjaśniła, jak ważny jest dobór odpowiednich odmian wiśni, które „lubią” swoje sąsiedztwo oraz roślin, tworzących wraz z drzewami owocowymi, ekosystem sadu. Zaprezentowała odmiany „starych” wiśni, typowych dla sadowniczego regionu pobliskich Skierniewic.