Tradycyjny sad – prezentacja efektów pracy “Drużyny Książęcej”

14 czerwca 2022 r. odbyło się spotkanie z rodzicami uczniów Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Brzezinach, na którym Drużyna Książęcej omówiła swoje działania w ramach konkursu Tradycyjny Sad i przedstawiła korzyści z powrotu do dawnych praktyk sadowniczych. W trakcie spotkania została wykorzystała przygotowana przez zespół projektowy prezentacja oraz plakaty i ulotki promocyjne. Dla podkreślenia „wiśniowego” charakteru działań rodzice zostali poczęstowani wiśniowym kompotem i ciastem z wiśniami. Mogli także obejrzeć naszą Księgę Sadu i odwiedzić nasz rozkwitający minisad wiśniowy. Mamy nadzieję, że znajdą się tacy, którzy tak jak my zechcą posadzić drzewa owocowe „starych” odmian i pielęgnować je w sposób tradycyjny. „Sprzedaliśmy” wiedzą, gdzie mogą znaleźć informacje o projekcie i całym procesie zakładania sadu. Liczymy na to, że tradycyjnych sadów będzie coraz więcej!